Kommunikations kinesiologi

Kommunikations Kinesiologi er igennem mange år, blevet videreudviklet ud fra One Brain kinesiologiens grundprincipper af bla.cand.pharm, forsker og kursusholder Ellen Langgaard.

Behandlingsformen går overordnet ud på at finde gamle ubalancer, kriser og traumer, der i din nutid forårsager energitab i dit system - som enten påvirker dig fysisk, psykisk eller begge dele.

Ved at finde årsagen - og såvel psykologisk, kemisk, energimæssigt som fysisk rette ubalancen op - vil kroppens geniale selvhelingssystem blive aktiveret.

Kommunikations Kinesiologi er en meget blid, men effektiv metode til stort set alle former for ubalancer med undtagelse af psykisk sygdom (psykose), samt meget alvorlig fysisk sygdom.

Den er også meget effektfuld sammen med andre behandlingsformer, da det understøtter en dybere og fundamental opbygning, så du ikke så let "falder tilbage" i gamle sorte huller.

Metoden er velegnet til:
stress, indlæringsproblemer af enhver art, dårlig hukommelse, lette depressioner, lavt selvværd, diffuse smerter, eksemer, hovedpiner, manglende overskud, allergi/intolerance, etc. og til tider behandling af mange andre forskellige fysiske symptomer, som det etablerede system har ”opgivet” – eller dømt ”kronisk”.

Børn:
Denne form er også meget anvendelig til børn, da de ikke "sygelig gøres", men blot rettes op, så de får den selvtillid og energi der skal være til rådighed i at kunne fungere optimalt og få et godt barneliv.