Jeg er medlem af Foreningen af Kranio-Sakral-Terapeuter og følger de af foreningen udstukne regler for god klinisk praksis.